Malaysia Complete Government Departments Listing

Malaysia Complete Government Departments – Jabatan Kerajaan Listing

Accountant General’s Department – Jabatan Akauntan Negara Malaysia
http://www.anm.gov.my/
Aras Eksekutif, Tingkat 8, Blok 2G1A, Precint 2, Kompleks Kewangan, 62594 Putrajaya
Tel: 03 8882 1002, Fax: 03 8889 5821

Armed Forces – Angkatan Tentera Malaysia
http://maf.mod.gov.my/homepage/atm/menuatm.html
Tel: 03 2692 1333

Atomic Energy Licensing Board – Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
http://www.aelb.gov.my/

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang – Legal Affairs Department
http://www.bheuu.gov.my/
Jabatan Perdana Menteri
Aras 3, Blok B7, Parcel B, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8888 1011, Fax: 03-8888 3731

Bahagian Pengurusan Hartanah
Property & Land Management Division, Prime Minister’s Department
http://www.bph.jpm.my/
Jabatan Perdana Menteri
Aras 7, Blok B3, Komplek Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8888 1957, Fax: 03 8888 3031

Biro Bantuan Guaman – Legal Aid Bureau
http://www.bheuu.gov.my/
Jabatan Perdana Menteri
Aras 1, Blok B7, Parcel B, Pusat Pentadbiran, Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya
Tel:03 8888 1117, Fax: 03 8888 3791

Biro Tatanegara – BTN – Jabatan Perdana Menteri
http://www.btn.gov.my/
Tel: 8872 4600, Fax: 03 8888 3451

Commission of Companies – Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM
Registrar of Companies & Busineses – Pendaftar Syarikat & Perniagaan
http://www.ssm.gov.my/
Menara SSM @Sentral No 7, Jalan Stesen Sentral 5, 50623 Kuala Lumpur.
Tel: 03 2299 4400, Fax: 03 2299 4411

Department of Agriculture – Jabatan Pertanian Malaysia
http://agrolink.moa.my/doa/
Tel: 03 2698 2011

Department of Chemistry – Jabatan Kimia Malaysia
http://www.kimia.gov.my/
Tel: 03 7985 3000

Department of Civil Aviation – Jabatan Penerbangan Awam Malaysia
http://www.dca.gov.my/
Tel: 03 8886 6000

Department of Environment – Jabatan Alam Sekitar Malaysia
http://www.jas.sains.my/
Tel: 03 8885 8200

Department of Irrigation & Drainage Malaysia DID – Jabatan Pengairan & Saliran Malaysia JPS
http://www.water.gov.my/
Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
Tel: 03 2617 5708, Fax: 03 2691 1082

Department of Irrigation & Drainage Sarawak
http://www.did.sarawak.gov.my/
9th & 10th Floors, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg PO Box 1230, 93626 Kuching, Sarawak
Tel: 082 24 3241, Fax: 03 82 42 6400

Department of Museums & Antiquities Malaysia – Jabatan Muzium & Antikuiti Malaysia
http://www.jma.gov.my/
Muzium Negara, Jalan Damansara, 50566 Kuala Lumpur.
Tel: 03 2282 6255, Fax: 03 2282 7294

Department of National Unity – Jabatan Perpaduan Negara
http://www.kempadu.gov.my/jpn/
Tel: 03 2693 4400

Department of Occupational Safety and Health DOSH – Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP
http://dosh.mohr.gov.my/
Level 2, 3 & 4, Block D3, Parcel D, Federal Government Administrative Centre, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8886 5000, Fax: 03 8889 2351

Department of Orang Asli Affairs – Jabatan Hah Ehwal Orang Asli Malaysia JEOA
http://www.kempadu.gov.my/jheoa/
Tel: 03 2161 0577

Department of Public Health – Jabatan Kesihatan Awam
http://dph.gov.my/
Tel: 03 2694 6601

Department of Sewerage Services – Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
http://www.kpkt.gov.my/jpp/
Tel: 03 2096 2605

Department of Standards – DSM
http://www.dsm.gov.my/
Tel: 03 8885 8000

Department of Statistics – Jabatan Perangkaan Malaysia
http://www.statistics.gov.my/
Tel: 03 8885 7000

Department of Survey & Mapping – Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM
http://www.jupem.gov.my/
Tel: 03 2693 3618

Department of Town & Country Planning – Jabatan Perancangan Bandar & Desa
http://www.townplan.gov.my/
Tel: 03 2698 9211

Department of Veterinary Services – Jabatan Perkhidmatan Haiwan
http://agrolink.moa.my/jph/
Tel: 03 2094 0077

Department of Veterinary Services, Perak
http://www.jphpk.gov.my/
Jalan Sultan Azlan Shah Utara, 31400 Ipoh, Perak
Tel: 05 545 9111, Fax: 05 548 2712

Department of Wildlife & National Parks – Jabatan Perhilitan
http://www.wildlife.gov.my/
Tel: 03 9075 2872

Economic Planning Unit, Prime Minister ‘s Department. EPU
http://www.epu.jpm.my/
Tel: 03 8888 3333

Electricity & Gas Supply Department – Jabatan Bekalan Elektrik & Gas Malaysia
http://www.jbeg.gov.my/
Tel: 03 4047 5400

Examinations Syndicate – Lembaga Peperiksaan Malaysia
http://www2.moe.gov.my/%7Elp/
Tel: 03 2094 1144

Fire & Rescue Department – Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
http://www.bomba.gov.my/
Tel: 03 8888 0036

Fisheries Development Authority of Malaysia (FDAM) – Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
http://agrolink.moa.my/lkim/
Tel: 03 2617 7000

Forestry Department Peninsular Malaysia – Perhutanan Semenanjung Malaysia
http://www.forestry.gov.my/
Tel: 03 2698 8244

Forestry Department Sarawak
http://www.forestry.sarawak.gov.my/
Wisma Sumber Alam, Jalan Stadium, Petra Jaya, 93660 Kuching, Sarawak
Tel: 082 31 9102, Fax: 082 44 1377

Immigration Department of Malaysia – Jabatan Imigresen Malaysia
http://www.imi.gov.my/
Tel: 03 2095 5077

Inland Revenue Board Malaysia IRB – Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN
http://www.hasilnet.org.my/
Tel: 03 6201 7055, 03 6201 0066

Industrial Court – Mahkamah Perusahaan
http://www.jaring.my/ksm/mp/
Tel: 03 2691 2011, 03 2691 2121, 03 2691 2414

Information Department of Malaysia – Jabatan Penerangan Malaysia
http://www.penerangan.gov.my/
Tel: 03 2698 3355

Jabatan Agama Islam Selangor JAIS – Islamic Department of Selangor
http://jais.selangor.gov.my/bm/

Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
http://www.jawi.gov.my/
Kompleks Pusat Islam, Jalan Perdana, 50676 Kuala Lumpur
Tel: 03 2274 9333, Fax: 03 2273 1575

Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam Perlis JAIPs – Islamic Affairs Department of Perlis
http://www.perlis.gov.my/jaip/
Tel: 04 976 1442, Fax: 04 976 1334

Jabatan Imigresen Malaysia – See Immigration Department

Jabatan Insolvensi Malaysia – Department of Insolvency
http://www.bheuu.gov.my/ or http://www.insolvensi.gov.my/
Jabatan Perdana Menteri
Aras 3, Blok B7, Parcel B, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8888 1012, Fax: 8888 3717

Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM – Social Welfare Department
http://www.jkm.gov.my/
Tingkat 20-24, Menara Tun Ismail Mohamed Ali, Jalan Raja Laut, 50562 Kuala Lumpur
Tel: 03 2616 5600, Fax: 03-2693 4270

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM
http://www.jksm.gov.my/
Aras 2 & 3, Blok D7, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62677 Putrajaya
Tel: 03 8886 4800, Fax: 03 8889 1627

Jabatan Kehakiman Syariah Selangor – JAKESS
http://www.jakess.gov.my/
Tingkat 5 & 6, Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam
Tel: 03 5519 1291, Fax: 03 5519 1317

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM – Department Of Islamic Development Malaysia
http://www.islam.gov.my/
Tel: 03 8886 4282

Jabatan Kemajuan Masyarakat – KEMAS
http://www.kemas.gov.my/
Aras 2-3, Blok 1, Menara PJH, Presint 2 62100 Wilayah Persekutuan Putrajaya
Tel: 03 8889 7400, Fax: 03 8889 6458

Jabatan Kerja Raya JKR – Public Works Department PWD
http://www.jkr.gov.my/
Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
Tel: 03 2696 7000, Fax: 03 2698 8187

Jabatan Mufti Negeri Selangor
http://www.muftiselangor.gov.my/
Tingkat 7 & 8, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam, Selangor
Tel: 03 5514 3738, Fax: 03 5519 7584

Jabatan Peguam Negara Malaysia – Attorney General’s Chambers of Malaysia AG
http://www.agc.gov.my/
Level 1-8 Block C3, Parcel C, Federal Government Administrative Centre, 62512 Putrajaya
Tel: 03 8885 5000, Fax: 03 8888 9362

Jabatan Pendaftaran Negara JPN – See National Registration Department NRD below

Jabatan Penerangan Malaysia – Information Department of Malaysia
http://www.penerangan.gov.my/

Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ – Road Transport Department RTD
http://www.jpj.gov.my/
Hotline Tel: 03 8886 6400

Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sabah – JPJ Sabah
http://www.jpjsabah.gov.my/
Jalan Bundusan, Penampang, Beg Berkunci 2013, 88620 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: 088 71 7777, Fax: 088 72 3366

Jabatan Pengangkutan Negeri Selangor – JPJ (Banting, PJ, Kuala Kubu, Sabak Bernam)
http://www.jpj-selangor.gov.my/
Jalan Padang Jawa, Seksyen 16, 40620 Shah Alam, Selangor
Tel: 03 5543 2188, Fax: 03 5543 2206

Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – JPJ KL
http://www.jpjwilayah.gov.my/
Lot 14264 Jalan Genting Kelang, Setapak, 53300 Kuala Lumpur
Tel: 03 4024 1200, Fax: 03 4023 6599

Jabatan Perkhidmatan Awam JPA – Public Service Department PSD
http://www.jpa.gov.my/
Blok C1 & C2, Parcel C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya
Tel: 03 8885 3000

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah – Kedah Forestry Department
http://www.kedforestry.gov.my/
Tingkat 8, Bangunan Sultan Abdul Halim, 05000 Alor Setar, Kedah
Tel: 04 733 3844, Fax: 04 731 0610

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM
Forestry Department of Peninsular Malaysia
http://www.forestry.gov.my/
Jalan Sultan Salahuddin, 50660 Kuala Lumpur
Tel: 03 2616 4488, Fax: 03 2692 5657

Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional – Department of National Unity & Integration
http://www.jpnin.gov.my/
Jabatan Perdana Menteri
Aras 7-10, Blok E2, Parcel E, Pusat Pentadbiran Persekutuan Putrajaya, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8883 7000

Jabatan Tenaga Manusia JTM – Manpower Department
(aka Jabatan Tenaga Rakyat JTR, Human Resource Department, Labour / Workers, HR)
http://www.jtr.gov.my/
Level 6, Block D4, Parcel D, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8886 5555, Fax: 03 8889 2417

Kastam Diraja Malaysia – Royal Customs Malaysia
(formerly Jabatan Kastam Dan Eksais Diraja Malaysia – Royal Customs & Excise Department)
http://www.customs.gov.my/
Blok 11, Kompleks Pejabat-pejabat Kerajaan, Jalan Duta, 50596 Kuala Lumpur
Tel: 03 6201 6088, Fax: 03 6201 5125

Ketua Setiausaha Negara Malaysia – Chief Secretary to the Government of Malaysia
http://www.pmo.gov.my/website/ksnwebdb.nsf
Jabatan Perdana Menteri
Blok Timur, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8888 1480, Tel: 03 8888 3382

Labour Department – Jabatan Buruh Semenanjung Malaysia
http://www.jaring.my/ksm/jbsm/
Tel: 03 8886 5000

Landscape Department – Jabatan Landskap Negara
http://www.kpkt.gov.my/jln/
Tel: 03 4045 2416

Malaysian Meteorological Service – Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia
http://www.kjc.gov.my/
Tel: 03 7967 8000, Info Cuaca Tel: 600 82 7752
Weather Forecast – Ramalan Cuaca: http://www.kjc.gov.my/english/weather/forecast/public.html

Malaysian Army – Tentera Darat Malaysia. TDM
http://army.mod.gov.my/
Tel: 03 2692 1333

Manpower Department – Jabatan Tenaga Rakyat
http://www.jtr.gov.my/
Tel: 03 2095 7222

Marine Department of Malaysia – Jabatan Laut Malaysia
http://www.marine.gov.my/
Tel: 03 3167 7677

Minerals & Geoscience Department Malaysia – JMG
http://www.jmg.gov.my/
19th-22nd Floor, Bangunan Tabung Haji, Jln Tun Razak, 50658 Kuala Lumpur
Tel: 03 2161 1033, Fax: 03 2161 1036

National Audit Department – Jabatan Audit Negara Malaysia
http://www.audit.gov.my/
Tel: 03 2694 6422

National Registration Department NRD – Jabatan Pendaftaran Negara JPN
http://www.jpn.gov.my/
Tel: 03 7968 3200 (PJ), KL Tel: 03 2692 5044 (KL)

National Security Division NSD – Bahagian Keselamatan Negara BKN
http://www.bkn.gov.my/
Tel: 03 8888 2085

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia
Office of The Government Chief Security Officer
http://www.cgso.jpm.my/
Jabatan Perdana Menteri
Aras 1 & 2, Blok B7, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 WP Putrajaya
Tel: 03 8888 1957, Fax: 03 8888 3258

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah – Office of Federal Secretary, Sabah
http://www.psupsabah.gov.my/
Jabatan Perdana Perdana Menteri Malaysia
Tingkat 7, Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: 088 24 4303, Fax: 088 21 8950

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak – Office of Federal Secretary, Sarawak
http://www1.sarawak.com.my/org/psps/
Jabatan Perdana Perdana Menteri Malaysia
Tingkat 17, Bangunan Sultan Iskandar, Jalan Simpang Tiga, 93300 Kuching, Sarawak
Tel: 082 24 4077, Fax: 082 24 3332

Prisons Department – Jabatan Penjara Malaysia
http://www.prison.gov.my/
43000 Kajang, Selangor (Kajang Prison)
Tel: 03 8732 8000, Fax: 03 8736 8545

Public Complaints Bureau – Biro Pengaduan Awam
http://www.bpa.jpm.my/
Tel: 03 8888 7777

Public Services Commission PSC – Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
http://www.spa.gov.my/
Tel: 03 8885 6000

Registrar of Society ROS – Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM
http://www.jppmros.gov.my/
Tel: 03 4041 1577

Royal Malaysian Air Force – Tentera Udara DiRaja Malaysia. TUDM
http://maf.mod.gov.my/
Tel: 03 2692 1333 (Mindef)

Royal Malaysian Navy – Tentera Laut DiRaja Malaysia. TLDM
http://maf.mod.gov.my/english/navy/homepage/index.html
Tel: 03 2692 1333 (Mindef)

Royal Malaysian Police – Polis Diraja Malaysia PDRM
http://www.rmp.gov.my/
Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman, 50560 Kuala Lumpur
Tel: 03 2266 2222, Fax: 03 2070 7500

Social Welfare Department – see Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (above)

Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM – Commission of Companies
Registrar of Companies & Busineses – Pendaftar Syarikat & Perniagaan
http://www.ssm.gov.my/
Menara SSM @Sentral No 7, Jalan Stesen Sentral 5, 50623 Kuala Lumpur.
Tel: 03 2299 4400, Fax: 03 2299 4411

Unit Penyelarasan Pelaksanaan – Implementation & Coordination Unit – ICU
http://www.icu.gov.my/
Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8888 1957, Fax: 03 8888 3528

Urban Transportion Department, Kuala Lumpur City Hall – Jabatan Pengangkutan Bandar
http://www.jpbdbkl.gov.my/

Valuation & Property Services Department – Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta JPPH
http://www.jpph.gov.my/
Tel: 03 8882 4600