Malaysia Complete Campaign Listing

Malaysia Complete Kempen Kerajaan, Government & Public Campaigns Listing

Kempen Anti Dadah
http://www.adk.gov.my/

Kempen Bantah Pengswastaan Air & Khidmat Kesihatan
http://www.mtuc.org.my/

Kempen Budi Bahasa dan Nilai-Nilai Murni
http://arkib.gov.my/kempenbudibahasa.htm

Kempen Cara Hidup Sihat – Healthy Lifestyle
http://www.infosihat.gov.my/

Kempen Cintailah Sungai Kita – Love Our Rivers
http://agrolink.moa.my/did/river/english/campaigns.html

Kempen Hormati Suasana Senyap di Perpustakaan
http://www.psz.utm.my/kempen.htm

Kempen Jangan Mula Rokok – Anti-Smoking
http://www.kppk.com.my/home/kempen_antirokok.asp

Kempen Jasa DiKenang Pemimpin Disayang
http://belia.org.my/gallery/jasadikenang/

Kempen Kami Anak Malaysia
http://www.belia.org.my/gallery/kempenanakmalaysia/

Kempen Keahlian Perpustakaan Negara Malaysia – National Library Membership Drive
http://www.pnm.my/bulanmembaca/kempenkeahlian.htm

Kempen Keselamatan Jalanraya
http://www.jpj.gov.my/ | http://www.rmp.gov.my/ | http://www.piam.org.my/

Kempen Kibar Jalur Gemilang – National Flag Flying
http://belia.org.my/gallery/kibar/

Kempen Kitar Semula – Recycling Campaign – recycle, recycled, re-cycle
http://www.kitarsemula.com/

Kempen Knowledge Society
http://www.k-society.com.my/

Kempen Membaca Kebangsaan – National Reading
http://i-baca.pnm.my/kempen/kempen_bm.asp

Kempen Mengutip Sejuta Tandatangan Membantah Kenaikan Tol
http://www.fomca.org.my/

Kempen Monogami Gabungan Hak Wanita Dalam Islam
http://www.sistersinislam.org.my/

Kempen Pandu Cermat
http://www.panducermat.org.my/

Kempen Pembelajaran Sepanjang Hayat (Lifelong Learning Campaign)
http://www.lll.net.my/

Kempen Pengiklanan Islam Hadhari
http://www.islamhadhari.net/v2/kempen/

Kempen Penggunaan Internet Secara Positif – Positive Use of Internet Programme PUIP
http://www.ipositif.gov.my/

Kempen Rumah Selamat Semasa Bercuti – Safe House While On Holiday
http://usj26.nwatch.net.my/

Kempen Satu Keluarga Satu Graduan
http://www.mohe.gov.my/

Kempen Tak Nak! – Say No To Smoking
http://www.infosihat.gov.my/TakNak.html